alrablo

Gyakornoki program

A kedvezményezett neve, KH Gastro Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe, Gyakornoki program támogatása a KH-Gastro Kft-nél

A szerződött támogatás összege,3.104.759 Ft

A támogatás mértéke (%-ban), 100%

– megvalósítás ideje: 6 hónap

A projekt tartalmának bemutatása: gyakornokok támogatása a munkába lépésének elősegítése, munkakörülményeik javítása

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés), 2020.11.17

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-19-2020-00306

A kedvezményezett neve, KH Gastro Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe, Gyakornoki program támogatása a KH-Gastro Kft-nél

A szerződött támogatás összege,9.009.429 Ft

A támogatás mértéke (%-ban), 100%

– megvalósítás ideje: 9 hónap

A projekt tartalmának bemutatása: gyakornokok támogatása a munkába lépésének elősegítése, munkakörülményeik javítása

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés), 2019.09.14

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03360

Mi a projekt célkitűzése?

Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve átfogó programot hirdet a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására. A GINOP-5.2.4-16 program bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan, lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására, valamint szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. A vállalkozások számára a pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése. A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg. A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások keretében pedig a szakképzési centrumok valósítják meg a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését.

Mire vállalkozik a projek és hogyan?

A projekt célja, hogy a pályakezdők munkába állását segítsük, munkatapasztalatot szerezzenek, fejlődjenek, illetve a munkakörülményeit javítsuk eszközbeszerzéssel. A projekt megvalósítója a KH Gastro Vendéglátó és Szolgáltató Kft, a gyakornokok beilleszkedését és szakmai fejlődését Kós Zsanett vállalati gyakornoki kapcsolattartó felügyeli és értékeli teljesítményüket.